• Home
 • Herkennen
 • Behandelen
 • Voorkomen
 • FAQ
 • Cookiebeleid
 • Privacy- en cookiebeleid

  PRIVACY AND COOKIE POLICY

  Cooper Consumer Health BV located at Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, The Netherlands, (hereinafter referred to as: “the Company”) is committed to protecting your privacy.

  Your personal data will at all times be treated in accordance with applicable data protection legislation (including the European General Data Protection Regulation). This privacy and cookie policy (hereinafter referred to as: “the Policy”) provides information about how the Company handles your data that you provide via this website.

  1. GENERAL

  This Policy applies to the use of this website.

  This Policy may be changed at any time without notice. You are therefore responsible for regularly reviewing this Policy.

  1. PERSONAL DATA COLLECTED

  The Company, the data controller, is responsible for the processing of your personal data. The Company may collect and process the following personal data from you:

  • the IP address assigned to you during your connection;
  • the date and time you visit this website;
  • the pages consulted;
  • which browser is used;
  • which platform and/or operating system is installed on your computer;
  • the information obtained in the context of Google Analytics;
  • the search engine and search terms used to find the website; and
  • personal data that you provide via this website. The personal data you send to the Company may include your date of birth, name, address, email address, telephone number and which products you are interested in.
  1. PURPOSES FOR PROCESSING PERSONAL DATA

  The Company and the entities with which the Company shares your personal data may only use this personal data for the following purposes:

  • providing you with the specific information you have requested via this website;
  • making offers for (the environment of) products of the Company, including third parties with which the Company collaborates; and
  • measuring the number of visitors to the various parts of this website, among other things to make improvements to this website.

  In addition, the Company may use anonymized data, among other things, to improve this website.

  1. LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA

  The Company uses your personal data on the basis of its legitimate interests to communicate with you, promote its products and services and improve its offerings.

  The Company has balanced your interests, rights and freedoms against the legitimate interests of the Company and considers that the processing of your personal data, given the level of transparency offered and the rights you have in relation to your personal data, does not materially affect your interests, rights and freedoms.

  1. PROVIDING YOUR PERSONAL DATA

  The Company may provide your personal data to group companies of the Company. In addition, the Company may provide your personal data to third parties only in the following cases:

  • if the Company has entered into a business partnership with retailers, health forums or promotional partners. These entities may use your personal information to make an assessment of your interests and may provide you with promotional materials, advertisements and other materials.
  • if the Company is obliged by law and regulations to comply with a request to provide or share your personal data.
  1. TRANSFER OF PERSONAL DATA OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

  The Company may share the personal data you provide with third parties who may be located outside the European Economic Area (EEA).

  Where your personal data is transferred to third parties located outside the EEA, the Company is committed to taking appropriate steps to ensure that your personal data remains protected and secure when transferred outside the EEA, in accordance with applicable legislation data protection.

  Tenzij anders aan u gemeld, vinden eventuele doorgiften van uw persoonsgegevens naar derden buiten de EER plaats op basis van een adequaatheidsbesluit of op basis van standaardcontractbepalingen van de EU (een exemplaar hiervan kan worden opgevraagd via de hierna vermelde contactgegevens).

  1. PROPORTIONALITEIT EN BEWARING VAN GEGEVENS

  De Vennootschap zal uw persoonsgegevensalleen verzamelen en verwerken indien dit relevant is voor, en in verhouding staat tot, de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

  De Vennootschap stelt op basis van de volgende bewaarcriteria vast hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard:

  • de Vennootschap bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor deze zijn verzameld (zoals hiervoor is vermeld);
  • de Vennootschap bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is ingevolge een overeenkomst of toepasselijke wetgeving.
  1. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

  U heeft het recht(behoudens de voorwaarden en uitzonderingen in toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming)om:

  • inlichtingen bij de Vennootschap in te winnen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en naar aanleiding daarvan een afschrift van uw persoonsgegevens te ontvangen;
  • te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd en/of verwijderd;
  • te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, of tegen die verwerking bezwaar te maken;
  • te verzoeken om ontvangst in een machineleesbare vorm van de door u aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens, of te verzoeken dat die persoonsgegevens in een machineleesbare vorm aan een andere organisatie worden doorgezonden; en
  • een klacht bij uw lokale toezichthoudende autoriteit in te dienen indien uw recht op gegevensbescherming wordt geschonden, of indien u schade heeft ondervonden als gevolg van een ongeoorloofde verwerking van uw persoonsgegevens.

  Hiertoekuntucontactmet de Vennootschap opnemen, meer in het bijzonder met de afdeling juridische zaken van de Vennootschap, door een e-mail te sturen naar privacyNL@cooperconsumerhealth.com. De afdeling juridische zaken neemt uw verzoek in behandeling, beoordeelt dit verzoek en onderhoudt contact met u.

  Indien u de optie wordt geboden uw persoonsgegevens met ons te delen, kunt u er altijd voor kiezen dit niet te doen. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zal de Vennootschap overeenkomstig haar wettelijke verplichtingen die keuze respecteren. Als gevolg hiervan kan de Vennootschap mogelijk niet de handelingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden zoals genoemd in paragraaf 3 ‘Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens’.

  De Vennootschapzet zich ervoor inallepassende technische enorganisatorische maatregelentenemen om uw persoonsgegevenste beschermen tegen onbedoelde ofongeoorloofde vernietiging, onbedoeldverliesen tegenwijzigingen, toegang en iedere anderevorm van ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

  1. GEBRUIK VAN COOKIES
   • Algemeen

  To enable navigation on the website and optimize technical management, the Company may use cookies and other services to analyze traffic on this website.

  A cookie is a small information file that is stored on your computer by a website. This cookie can be retrieved during a subsequent visit to the same website. The cookie can only be read by the website that created it and not by other websites. Most cookies are only valid for the duration of a session or visit. They do not contain any information allowing you to be contacted by telephone, email or post. Most browsers are set to automatically accept cookies. However, you can set your browser to receive a notification when a cookie is placed or to prevent its placement.

  • Types of cookies

  The Company may place one or more of the following types of cookies:

  • cookies that are necessary for the operation of this website, for example by allowing a visitor to remain connected to their account;
  • cookies that track how this website is used to generate usage statistics without determining the identity of individual users of this website;
  • cookies that are necessary for the proper and efficient functioning of this website, including cookies that allow the website to store your preferences;
  • cookies that track the behavior of users of this website in order to show these users targeted advertisements, make offers or inform them of promotions on other websites.
   • If you do not want cookies

  By using this website you give the Company standard permission to place cookies on your computer. If you do not want this website to place cookies on your computer, you have the option to block cookies (for example by changing your browser settings to refuse all cookies) and/or delete the cookies that have already been placed on your computer.

  Please note that some functionalities on this website may no longer be available if you disable cookies.

  1. SEVERABILITY

  If any part of this Policy is held to be invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, the validity of the remaining part of this Policy will not be affected and such remaining part will remain in full force and effect as if the invalid part of this Policy were deleted.

  1. CONTACT

  For requests or questions to the Company regarding this website and/or this Policy, please send an email to privacyNL@cooperconsumerhealth.com .

  1. APPLICABLE LAW

  This website, its content and the Policy are governed by Dutch law and any related disputes fall under the jurisdiction of the courts of Amsterdam, the Netherlands.